در حال بارگذاری...

تاچ پنل ها

tuch-panl - تاچ پنل

نقش تاچ پنل ها در خانه های هوشمند

نقش تاچ پنل ها در خانه های هوشمند

تاچ پنل ها به صورت کلی برای کنترل و برنامه ریزی قسمت های مختلف خانه اعم از :

سیستم های روشنایی، سرمایشی و گرمایشی، پرده ها، شیرهای ورودی آب یا گاز

یا حتی استفاده به عنوان یک آیفون تصویری از آن استفاده کرد.

مدل هایی وجود دارند که می توانند این تصویر را به گوشی شما هم منتقل کنند.

تصویر فردی که در پشت درب ایستاده یا هر دوربین دیگری که در خانه قرار داده اید و به این سیستم متصلش کرده اید.

بحث امنیتی که از مهم ترین موارد می باشد نیز در این تاچ پنل ها گنجانده شده اند.

می توانید با استفاده از سناریوهایی که به صورت پیشفرض بر روی آن ها تعریف شده سطح امنیتی خانه خود را تنظیم کنید.

بحث مهم بعدی بحث حفاظت می باشد که با وجود سنسورهای مختلف اعلام حریق، نشت گاز یا کنترل کننده ی درب ها می باشد .

که حادثه را قبل از وقوع خبر می دهند.

موضوع جالب بعدی این است که به کمک این تاچ پنل ها می توان آبیاری منزل را انجام داد

یا حتی وضعیت پرده های منزل را تغییر داد.

تاچ پنل ها

به طور کلی تاچ پنل ها رکن اصلی در هوشمند سازی یک فضا میباشند.

زیرا تمامی دستوراتی که لازم است برای انجام کاری به بخشی داده شود از طریق تاچ پنل ها صورت میگیرد.

تاچ پنل ها طبق دستورات داده شده به سرور اصلی برای هر بخش طراحی میشوند.