در حال بارگذاری...

هوشمندسازی ادارات و اماکن عمومی

smart Offices and Public Places

هوشمندسازی ادارات و اماکن عمومی

هوشمندسازی ادارات و اماکن عمومی

امروزه ما توسط  فناوری هوشمند احاطه شده ایم که قصد بهتر کردن زندگی ما را دارد.

هدف اصلی هوشمندسازی، اتصالات داخلی اجزا و کار کرد آنها در هماهنگی با یکدیگر است.

اتصال این وسایل، و اپلیکیشن همراه آنها نشان دهنده ی گام بزرگ بعدی در تعامل انسان و کامپیوتر، یعنی محل کار هوشمند است.

اینترنت اشیاء علاوه بر تبدیل خانه ها به یک محیط امن و راحت تر، آینده ی سازمان ها و دفاتر کار را نیز تغییر می دهد.

تخمین داده میشد سال ۲۰۲۰ شمار وسایل متصل به اینترنت به ۵۰ میلیارد برسد.

و اما چند روز بیشتر تا ۲۰۲۰ نمانده.

از طریق هوشمندسازی ادارات و سازمان ها می توان شرایط کاری و همه ی کارها را کنترل، مدیریت و نظارت کرد.

 

مزایای هوشمندسازی ادارات:

راحتی، افزایش راندمان کارمندان، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش امنیت.

معنای هوشمند سازی فراتر از توانایی کنترل نور و دما از طریق گوشی هوشمند است

و می توان آن را عملکرد ایمن تر و کارآمدتر تعریف کرد.

اینکه محل کار شما هوشمند شود یا خیر، بستگی به تصمیم شما دارد.

اما به خاطر داشته باشید که کوچک ترین افزایش بهره وری در کار شما

می تواند یک امتیاز رقابتی بسیار قوی در بازار کار رقابتی باشد.

و دیگر لازم نیست یادآوری کنیم که فضای کار راحت در جذب و حفظ بهترین استعدادها تاثیر شگرفی دارد.

امکانات هوشمندسازی ادارات: تنظیم دمای هوشمند، روشنایی هوشمند، افزایش ایمنی، مصرف انرژی، ارتباط و همکاری.

هوشمندسازی در اماکن عمومی هم مزیت های ویژه ای ایجاد کرده. هوشمندکردن مکانهایی مثل پایانه ی ترمینالها، ایستگاهها، پارکها و ….

برای تبلیغ و بالا بردن بازده کاری، برای توجه انسانها را به سمت مشخصی جلب کردن، برای آموزش، برای فرهنگسازی و ….